Kategorie: politika

V současné době zastávám tyto funkce ve volených orgánech města a kraje:
Třebíč – člen zastupitelstva města
Třebíč – předseda Komise pro zájmové aktivity
Třebíč – člen komise pro Zdravé město a místní agendu 21
Třebíč – člen kontrolního výboru zastupitelstva města
Kraj Vysočina – člen komise pro sport a volný čas