Děti se nudit nemusejí – jak ukázal veletrh volnočasovek

TZ děti se nudit nemusejí - jak ukázal veletrh volnočasovekSmysluplné trávení volného času je neoddělitelnou součástí výchovy dětí a mládeže. Ta musí stát na třech pilířích – rodina, škola, volný čas. Všem třem těmto oblastem je třeba věnovat pozornost. Pokud jeden z pilířů nestojí na pevných základech, zdravému rozvoji dítěte něco chybí. Na Vysočině je o volný čas dětí postaráno dobře. Mohly se o tom přesvědčit více než dva tisíce účastníků projektu „Volný čas není nuda“, který začátkem září proběhl ve všech okresních městech Vysočiny.

V rámci tohoto veletrhu volnočasových organizací realizovaného Radou dětí a mládeže kraje Vysočina – a jehož jsem měl opět tu čest být hlavním organizátorem – se prezentovalo téměř šedesát dětských a mládežnických organizací.

Naším cílem bylo ukázat rodičům a dětem širokou škálu možností, jak trávit volný čas. Děti si mohly vyzkoušet nejrůznější aktivity a zároveň se rovnou mohli zeptat představitelů jednotlivých organizací na podrobnosti. Chceme rodičům usnadnit rozhodování a především je přimět k tomu, aby jejich děti trávily volný čas smysluplně.

Pokud se nějaký rodič rozhodne přihlásit své dítě do oddílu či kroužku, je důležité věnovat trochu času jeho výběru. Rodiče by se s organizací a vedoucími měli seznámit, aby věděli, co je její náplní a kam budou dítě posílat. Důležité je také přizpůsobit výběr kroužku povaze a schopnostem dítěte.

Mnoha rodičům se může zdát, že výsledky takové pravidelné výchovy jsou pro ně nezajímavé. Zapojení se do nějakého oddílu je pro dítě zkušenost, která se neprojeví hned druhý den. Trávení volného času s vrstevníky při společném programu se zúročí až časem. V budoucnosti však budou z této zkušenosti děti těžit. Děti se mohou během školního zapojit do nejrůznějších aktivit – mohou chodit do přírody, jezdit na vodu, věnovat se modelařině, chovat exotická zvířata, spát pod stanem nebo širákem, tancovat a celou řadu dalších zajímavých věcí.

Více informací a podrobnosti o jednotlivých organizacích najdete na www.volnycas-vysocina.cz.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *