children-840209b 0

Nenápadné vzdělávání

Stále více jsem přesvědčen o tom, že výchova dětí a mládeže musí stát na třech pilířích. Jedním z nich je fungující rodina, druhým kvalitní a fungující školní vzdělávání a tím třetím výchova a vzdělávání ve...

child-776427_1280 0

Važme si toho, co máme

Nedávno jsem měl možnost prožít týden v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Díky společnému projektu Kraje Vysočina a Rady dětí a mládeže kraje Vysočina jsem nahlédl pod pokličku práce neziskových organizací. Byl to zajímavý týden, který...

podzim 0

Jděte s dětmi ven

Nedávno mi přistál v na zdi jedné sociální sítě odkaz a průzkum JDĚTE VEN, který si dává za cíl zmapovat pobyt českých dětí venku. Už sám o sobě fakt, že jsem se k takovému...