Proč jsem na zastupitelstvu hlasoval proti návrhu na participativní rozpočet?

12656280_793342884126021_238230469_o2Ve čtvrtek jsem měl tu čest složit slib zastupitele města Třebíče a jako nový zastupitel se tak zúčastnit svého prvního zastupitelstva města. Bodem, o kterém se nejvíce diskutovalo, byl návrh zastupitele Baráka na zřízení participativního rozpočtu. A co to je?

Wikipedie říká: „Participace (z lat. partem capere, mít podíl) znamená sdílení něčeho, účast nebo podílení se na něčem. Odtud také participovat, podílet se, a participant, účastník či podílník. V poslední době se hodně hovoří o tom, že lidé by se měli podílet (participovat) na všech rozhodnutích, která se jich týkají.“ Dá se tedy říct, že participativní rozpočet je část finančních prostředků města, o jejichž využití rozhodují přímo obyvatelé města.

Jsem velkým zastáncem toho, aby se občané mohli přímo podílet na správě města. Jsem přesvědčen, že je správné se obyvatel města ptát na názory a umožnit jim také některé věci přímo ovlivnit. Třebíč řadu takových aktivit realizuje. Počínaje Fórem Zdravého města – kde se každoročně definuje deset největších problémů města, které se následně řeší, přes besedy s občany – které nedávno proběhly ve všech městských čtvrtích a vygenerovaly celou řadu realizovatelných námětů, až třeba po program Mládež kraji – ve kterém jsou financovány mládežnické projekty na území města.

Participativní rozpočet je dalším dobrým nástrojem, jak zapojit občany města do rozhodování. Jsem „všemi deseti“ pro, aby Třebíč participativní rozpočet měla. Proč jsem tedy na zastupitelstvu nehlasoval pro? Problém je v tom, že spolek Třebíč aktivní zahájil s podporou města a pod záštitou starosty projekt s názvem Městské zásahy. O co jde? Velmi zjednodušeně: spolek bude od obyvatel sbírat náměty na možná zlepšení ve městě, dojde k posouzení jejich realizovatelnosti, veřejnost bude hlasovat a město následně finančně podpoří realizaci vítězných návrhů. No, a to všechno jsou vlastně principy participativního rozpočtu.

Stručně řečeno, Městské zásahy – dobrovolná iniciativa obyvatel města – je ve skutečnosti participativním rozpočtem. Považoval bych proto za chybu říkat, že chceme podporovat iniciativu občanů města, a zároveň schválit něco velmi obdobného. Oba projekty by totiž šly v podstatě proti sobě a jen by způsobily mezi lidmi nejasnosti.

Participativní rozpočet podporuji a budu moc rád, když se k němu v dalších letech v Třebíči dopracujeme. Letos se však rozbíhá projekt Městské zásahy, který v důsledku plní stejné cíle. Proto Městské zásahy podporuji a těším se na jejich výsledky a změny, kterých se podaří ve městě dosáhnout.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *