V úterý 20. listopadu jsem byl zvolen radním města Třebíč

V úterý 20. listopadu zasedalo ustavujíc zastupitelstvo města.
V souladu s koaliční smouvou jsem byl zvolen do funkce neuvolněného radního.

Mojí kompetencí bude grantový systém města a Zdravé město.

Novou výzvu přijímám s velkou pokorou a odpovědnostií.