životopis

zivotopisOsobní údaje:

 • Rodinný stav: ženatý
 • Národnost: česká
 • Datum a místo narození: 23. 5. 1974, Třebíč

Vzdělání:

 • 1989 – 1992 Gymnázium Třebíč
 • 1995 – 1998 Vysoká škola pedagogická Hradec Králové (dosažený titul: bakalář)
 • 2007 – „Dokážu to?“ – Kurz „Úspěšný ředitel 2007“ v rámci projektu „Trvalý rozvoj střediska“. Funkční studium ředitelů podle § 5 Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.

Přehled praxe:

 • 1992 – 1993 Zvláštní škola Internátní Třebíč – učitel
 • 1993 – 1994 Základní vojenská služba Hradec Králové
 • 1994 – 1996 Okresní dům dětí a mládeže Třebíč – vychovatel – zkušenosti s organizováním velkých akcí pro veřejnost a s řízením velkého týmu externích a dobrovolných spolupracovníků
 • 1997 Dům dětí a mládeže Hrádek Třebíč – zástupce ředitele – péče o část agendy organizace a řízení týmu spolupracovníků, odpovědnost za public relations organizace a styk se sdělovacími prostředky
 • 1998 – 2000 DDM Hrádek Třebíč (externí prac. DOMEK) – vychovatel – odpovědnost za public relations organizace, řízení týmu externích a dobrovolných spolupracovníků a organizátor řady velkých akcí pro veřejnost
 • 2000 – 2001 soukromý podnikatel – podnikání v oblasti Internetu (výroba www prezentací a reklama na internetu) a školení v oblasti výpočetní techniky (akreditace MŠMT k pořádání rekvalifikačních kurzů)
 • 2001 – 2006 Krajský úřad kraje Vysočina Jihlava – vedoucí oddělení volného času – řízení týmu oddělení, odpovědnost za dotační politiku kraje v oblasti volného času a sportu, tvorba koncepčních materiálů
 • 2006 – 2007 – Národní institut dětí a mládeže MŠMT – vedoucí oddělení volného času
 • od 1. 10. 2007 – externí spolupracovník sdružení AISIS Kladno – spolupráce na aktivitách v oblasti e-learingu a poradenství neziskovým organizaím
 • 1. 1. – 31. 8. 2008 – náměstek ředitele Národního institu dětí a mládeže MŠMT pro odbornou činnost
 • 1. 9. 2008 – 31. 8. 2010 šéfredaktor elektronického časopisu INSPIROMAT
 • od 1. 9. 2008 – projektový pracovník Chaloupky o.p.s.
 • 2009 – 2012 – externí odborný pracovník Národního institut dětí a mládeže MŠMT – spolupráce na realizaci několika aktivit projktu OP VK klíče pro život
 • 1. 2. 2010 – 30. 6. 2012 – zástupce ředitele pro provozní činnost Chaloupky o.p.s.
 • od 1. 7. 2012 – Rada dětí a mládeže kraje Vysočina – předseda představenstva

Akreditace:
Absolvování celé řady kurzů a seminářů. Například:

 • certifikát ECDL – „evropský řidičák na počítač“
 • základní odborná způsobilost v oblasti školství
 • prevence sociálně patologických jevů – UP Olomouc
 • Zdravotník zotavovacích akcí
 • Hlavní vedoucí táborů a jiných zotavovacích akcí
 • public relations
 • manažerské techniky (asertivita, time management, motivace, komunikace…)
 • fundraising (získávání finančních prostředků a plánování příjmů)

Členství v organizacích a volených orgánech:

 • 1999 – 2005 – členem Unie Svobody – Demokratické unie
 • od roku 2006 předseda Občanského sdružení KADET – http://www.oskadet.cz
 • od roku 2006 členem několika komisí Rady města Třebíč – více informací zde
 • od roku 2007 členem správní rady Galénova nadačního fondu (od rok 2008 předsedu správní rady)
 • od února 2009 předseda představenstva Rady dětí a mládeže kraje Vysočina jako dobrovolník
 • člen několika odborných komisí – poradních orgánů města Třebíč a kraje Vysočina
 • 2017 – 2018 – zastupitel města Třebíče
 • od roku 2018 neuvolněný radní města Třebíče

Ostatní znalosti a aktivity:

 • vynikající znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, www, grafika…) – certifikát ECDL
 • řidičský průkaz skupiny „B“
 • dlouhodobá práce s dětmi a mládeží v jejich volném čase – více informací zde

Trestní bezúhonnost:

 • nikdy jsem nebyl soudně ani jinak trestán