jan burda - březový lístek

Březový lístek

Březový lístek je oceněním (někdy také nazývaným „velkou pedagogickou hrou“), kterým se navzájem oceňují lidé, kteří ve svém volném čase pracují ve prospěch dětí a mládeže.

Udělení Březového lístku má přísná pravidla.
Desátý Březový lístek bronzové barvy (ze dvanácti stupňové škály) mi byl udělen 31. 12. 2012 při tradičním Silvestrovském výstupu na hrad Levnov.
Poprvé jsem obdržel Březový lístek v roce 1990 (druhý stupeň světlemodré barvy) od redakce tehdejšího časopisu Mladý hlasatel.
První stupeň zelené barvy mi byl dodatečně udělen na Regionální velké výměně zkušeností v Tebíči v únoru 2007.

Nositelé Březových lístků jsou dobrovolným, neoficiálním a „volným“ hnutím-společenstvím lidí, kteří vytvářejí dětem a mládeži podmínky, prostředí a programy pro hezké a prospěšné trávení jejich mimoškolního času – schůzkami, hrami, výpravami, tábory, kroužky dovednosti. Pracují pro ně a s nimi v nejrůznějších zájmových organizacích – ve skautských, turistických, pionýrských a mnoha dalších družinách, oddílech a skupinách organizací, sdružených v České radě dětí a mládeže, nebo často působících jinde (např. spontánní organizátoři dětských táborů či hasičského mládí). V nich plní „své“ zákony, sliby a programy. Při tom vyznávají a svým svěřencům vštěpují a upevňují přesvědčení, že jedním z nejdůležitějších prvků života je pevné, chápavé a tolerantní přátelství. Na první straně propagačního letáčku Březový lístek je proto zdůrazněno: „Nešťastný je ten, kdo nemá přítele“. Propagátoři Březových lístků rozšiřují přátelství rozrůzněných přes pomyslné hranice působnosti jednotlivých společenství.

Více o tom to ocení na webu www.brezovylistek.cz.