Indiánská moudrost

indian„Ten, kdo žije v harmonii s přírodou, má dobrou náladu a vůči druhým projevuje uznání, váží si věcí, které potřebuje k životu, a dovede za ně poděkovat – takový způsob života je jeho oslavou, neboť vyjadřuje štěstí.“

„Máš v sobě přirozené schopnosti jako všichni lidé. Máš vůli. Nauč se ji používat. Dosáhni, aby ti sloužila. Nabruš své smysly, jako svůj nůž … Nemůžeme ti nic dát. Vlastníš už vše potřebné k tomu, aby si se stal velkým.“
Trpasličí Náčelník; Vraní Indiáni

„Já jsem chudý a nahý, ale jsem náčelník mého národu. My nechceme bohatství, chceme jen žít a učit děti pravdě. Bohatství by z nás neučinilo nic dobrého. Nemůžeme si je vzít po smrti do jiného světa. My chceme jen mír a lásku.“
Oglalů Rudý Oblak; Oglala

Nedáváme svému Bohu peníze. Dáváme Mu své modlitby, svá díkůvzdání. A někdy Mu dáváme jedinou věc, která je opravdu naše; své tělo, svou bolest. A o tom všem je Tanec Slunce – dávat Bohu své tělo, svou bolest a – nezapomeňme – modlitby díků. Jediný zákon, který respektujeme, je zákon přírody, zákon Boží. Black Hills jsou naším kostelem. Vítr, déšť a hvězdy jsou naší Biblí. Svět je pro nás otevřenou Biblí. My Indiáni jsme ji studovali milióny a milióny let.
Mathew King, Lakota

Jeden večer vzal starý indián svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě, která probíhá v nitru každého člověka.
Řekl mu: ,,Synku, ta bitva v každém z nás je mezi dvěma vlky“. Jeden je špatný. Je to vztek, závist, žárlivost, smutek, sobectví, hrubost, nenávist, sebelítost, faleš, namyšlenost a přehnané ego. Ten druhý je dobrý. Je to radost, pokoj, láska, naděje, vyrovnanost, skromnost, laskavost, empatie, štědrost, věrnost, soucit a důvěra.“
Vnuk o tom všem přemýšlel a po minutě se zeptal: ,,A který vlk vyhraje?“
Starý indián odpověděl:,,Ten kterého krmíš“.

„Veškerá utrpení vstupující do této země s tornády, záplavami, a zemětřeseními vyvolává dech Matky Země, která je v bolestech.“
Blackgoat – starší z národa Dineh Navaho

„Pokud se vzdálí lidské srdce od přírody, zatvrdí se. Nedostatek úcty k tomu, co roste, co je živé, rychle povede také k nedostatku úcty k lidem.“
Stojící Medvěd; Lakota

„Až bude pokácený poslední strom, až bude poslední řeka otrávená, až bude chycena poslední ryba, tehdy poznáme, že peníze se nedají jíst.“
kmen Cree

„Bílý muž jde do kostela a mluví o Ježíšovi. Indián jde do svého týpí a mluví s Ježíšem.“
Quanah Parker

„Byla nějaká smlouva , kterou bílí lidé dodrželi a Indiáni porušili? Ani jedna. Byla nějaká smlouva uzavřená mezi bělochy a námi, bílými lidmi dodržena? Ani jedna. Když jsem byl chlapec, Siouxové vlastnili svůj svět; slunce stoupalo po obloze a zářilo na jejich zemi; oni poslali desetitisíce mužů do boje. Kde jsou ti válečníci dnes? Kdo je zabil? Kde jsou naše pozemky? Kdo je vlastní? Kdo mne kdy viděl bít mé ženy nebo zneužívat mé děti? Který zákon jsem porušil? Je špatné mít rád sám sebe? Je to pro mne hřích, že má kůže je rudá? Protože jsem Lakota, protože jsem se narodil tam, kde můj otec zemřel, protože bych zemřel pro svůj lid a mou zemi?“
Sedící Býk; Lakota

„Nejdéle se budou těšit z míru ti lidé, kteří se včas připravují na obranu a projevují odhodlání se hájit, kdykoli se jim děje křivda.“
Tekumseh; Šóniové

„Neotvírej ústa příliš doširoka, ale řekni něco.“
Sam Útočící Had; Vinebagové

Netrap nikoho kvůli jeho náboženství – respektuj jeho názory a požaduj, aby on respektoval tvoje.
Tekumseh; Šóniové

„Laskavost znamená vlastní vůlí ovládat svá slova a chování, aby nikoho nezradili.“
ústní podání; Omahové

I kdyby měla na mne padnout nebesa, chci dělat jen to, co je správné… Nikdy nespáchám zlo bez příčiny.
Geronimo; Chiricahua Apač

„Války se vedou, aby se prokázalo, kdo vlastní zemi, ale nakonec země vlastní člověka. Kdo se odváží tvrdit, že země je jeho majetek – cožpak nebude pod ní pohřben?“
Cochise; Chiricahua Apači

„Žij svůj život tak, aby se strach ze smrti nikdy nevkradl do tvého srdce.“
Tekumseh; Šóniové

„Když zjištíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni.“
přísloví; Dakotové

„Buď věrný své krvi a svému rodu, i kdyby důsledkem měla být smrt.“
poučení; Assiniboinové

„Vystříhej se zhoubné ohnivé vody, která z moudrých mužů dělá jen blázny a duši okrádá o její vidění.“
Tekumseh; Šóniové

„Člověk by se měl spoléhat na vlastní vynalézavost. Ten, kdo se takto cvičí, je připraven na jakoukoli nepředvídanou událost.“
naučení; Omahové

„Když zabloudíš, vzpomeň si na to, co říkávali Indiáni. Neztratil ses ty, ztratilo se tvoje týpí.“
Ernest Thopson Seton 

Indián nikdy nepřeruší nikoho, kdo mluví, i kdyby měl mluvit celý den – to je starobylá zdvořilost.
Bizoní Mládě Dlouhé Kopí; Siouxové

„Člověk se musí popálit, aby se naučil, že má nechat oheň na pokoji.“
přísloví; Siouxové

Nevíme, co se dnes může stát, ale chovejme se tak, jako bychom byli Sedm hvězd(Velký vůz) na nebi, jež žijí věčně. Pojď se mnou, jak daleko můžeš a já půjdu s tebou, dokud v mém těle bude dech.
Mnoho Ran; Vraní Indiáni

Nikdo není rád, je-li kritizován, ale kritika může být jako pouštní vítr, který tím, že bičuje něžné stvoly kukuřice, je nutí, aby pro své bezpečí zapustily kořeny hlouběji do země.
Polingaysi Qoyawayma; Hopiové

Sobecký člověk je osamělý, jako neudržovaný oheň skomírá
rada otce; Pimové

„Každý může být šťastný. I ten nejbezvýznamnější muž může mít svou píseň díků.“
Starý svatý muž; Poníové

„Když jde o skutečnou pohostinnost, není třeba mnoha slov.“
Carl Sweezy; Arapahové

„Roznášet klepy je jako hrát dámu se zlým duchem. Tu a tam vyhraješ, ale častěji se chytíš do pasti své vlastní hry.“
Don Talayesva; Hopiové

„Kdo je přítomen, když se stane křivda, a ani nepozvedne ruku, aby jí zabránil, je stejně vinen jako ten, kdo se křivdy dopustil.“
Estamaza; Omahové

„Pomsta může vyvolat jen další nesnáze. Možná že někoho zasáhneš hůř než on Tebe, a pak jeho pomsta bude větší než Tvoje.“
naučení; Hopiové

„Zpěv ptáka volně poletujícího vzduchem je zpěv, který přináší ke sluchu skutečnou hudbu, zatímco píseň ptáka v kleci je jenom smutná napadobenina. Ten první vkládá do své písně něco ze širokého prostoru nebe, hlas větru, zvuk vody. Píseň toho druhého může vyprávět jenom o zajetí, mřížích, jež omezují svobodu, a o bolesti, která je v srdci.“
Starý Keyam; Kríkové

„Když ráno vstaneš, poděkuj za ranní světlo, za svůj život a sílu. Poděkuj za jídlo a za radost za života. Jestliže nevidíš důvod, proč bys měl děkovat, dávej vinu sám sobě.“
Tekumseh; Šoniové

„Nebuď upovídaný, dříve nobo později to bude mít nepříznivý účinek na tebe i tvé posluchače. Lidé se začnou jeden druhého ptát, jestli dokážeš ještě něco jiného kromě tlachání… Skutky mluví hlasitěji než slova.“
kmenová sága; Assiniboinové

„Síla není jediná věc na světě, kterou musíme mít. Pro člověka nebo pro národ má bez moudrosti jen malou cenu.“
Dřevěný muž; Yankton Siouxové

„Bílí lidé vědí hodně. Přesto staví velké domy, jako by měli žít věčně. Ale bílí lidé nemohou žít věčně. Zakrátko z nich bude prach stejně jako ze mne.“
mladý náčelník; Čerokíové

„V mládí si dávej pozor na jazyk, ve zralém věku pak v tobě může dozrát myšlenka, která poslouží tvému lidu.“
Wabashaw; Mdewakanton Siouxové

„Je smutná pravda, že dobré skutky, které lidé dělají jsou často pohřbeny do země, zatímco špatné činy jsou obnaženy a odhaleny před světem.“
Černý Hrom; Foxové„Nesuď svého souseda, dokud jsi nechodil dva úplňky v jeho mokasínech.“
staré přísloví; Severní Čejeni

„Každý zápas, vyhraný nebo prohraný, nás posiluje pro ten další. Pro lidi není dobré žít snadný život. Přestanou-li zápasit, slábnou a ztrácejí výkonnost. Někteří potřebují řadu překážek, než se v nich rozvine síla a odvaha dosáhnout vítězství.“
Viktorio; Apači

„Tvoje mysl musí být jako týpí. Nech dílec u vchodu otevřený, aby čerstvý vzduch mohl dovnitř a odvanul kouř zmatku.“
náčelník Orel; Siouxové

„Ukradené jídlo nikdy neutiší hlad.“
přísloví; Omahové

„Síla není jediná věc na světě, kterou musíme mít. Pro člověka nebo pro národ má bez moudrosti jen malou cenu.“
Dřevěný muž; Yankton Siouxové

„Prožijete skutečně dobrý život, budete-li pomáhat jeden druhému. Tak můžete učinit jeden druhého šťastným… vždy ochotni pro sebe vzájemně něco udělat. A měli byste to dělat, dokud existuje země lidí.“
tanec Bílého bizona; Foxové

„Každý, jemuž se dobře daří nebo má úspěch, musel o něčem snít.“
Poslední Hvězda; Marikopové

„Když děláš špatné věci, tvoje děti tě budou následovat a dělat totéž. Chceš-li vychovat dobré děti, buď sám slušný člověk.“
Chris; Meskalero Apači

„Nemapujeme ani neměříme rozlehlé plochy přírody ani nevyjadřujeme její divy vědeckými termíny, naopak, vidíme zázraky na každém kroku – zázrak života v semínku a vajíčku, zázrak smrti v záři blesku a ve vlnící se hlubině.“
Charles Alexandr Eastman – Ohiyesa; Sioux Brulé

„Dávno před tím, než jsem slyšel o Kristovi nebo viděl bílého muže, znal jsem Boha. Věděl jsem, co je dobro. Viděl jsem a miloval to, co bylo opravdu krásné. Civilizace mě nic lepšího nenaučila.“
Charles Alexandr Eastman – Ohiyesa; Sioux Brulé

„Vzdálí-li se lidské srdce od přírody, zatvrdí se. Lakota věděl, že nedostatek úcty k tomu, co roste, co je živé, rychle povede také k nedostatku úcty k lidem.“
Luther Stojící Medvěd; Lakotové

„Existují čtyři otázky, které slouží jako vodítka pro upevnění sebekázně. Zeptejte se sami sebe:
Jsem spokojen s tím, co dělám?
Přispívá to, co dělám, k chaosu?
Co dělám, abych nastolil mír a psokojenost?
Jak se na mě bude vzpomínat, až tu nebudu?“
Twylah Nitsch; Senekové

„Nemyslím, že měřítkem civilizace je výška jejích betonových budov, ale spíš jaký vztah získali lidé ke svému prostředí a svým blížním“
Sluneční Medvěd; Čipevajané

„Divoká kočka si nedělá nepřátele ukvapenými činy. Je opatrná, tichá a ohleduplná a nakonec vždycky dosáhne svého cíle.“
naučení; Poníové

Zákony týkající se vztahu Indiána k příslušníkům jeho kmene byly zaznamenány v jeho srdci. Nebyly zapsány na tabulkách nebo v knihách zákonů. Každý člověk nosil ten zákon ve svém srdci. Po pravdě, je to jediný dobrý zákon.
Sluneční Medvěd; Čipevajané

„Vždycky jsem byl bohatý člověk. Mám svou rodinu a všichni se těšíme dobrému zdraví. Máme půdu, kterou obděláváme, obydlí, v nichž žijeme, jídlo na stole a dostatek oděvů. Především však máme v srdci lásku jeden k druhému a ke svým přátelům.“
Tsali; Čerokíové