jan burda - kraj

Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina

Pro volební období 2016 – 2020 jsem byl zvolen členem Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina. Jsem řádným členem komise zvolený za volební uskupení STAN + SNK ED .
Při jednáních komise se snažím prosazovat zájmy dětských a mládežnických organizací.

Mezi mé nejvýznamnější aktivity v komisi patří podíl na návrzích grantových programů Fondu Vysočina, pravidel Rady Kraje a podíl na sestavování a revizi hodnotících kritérií jednotlivých grantových programů. Pravidelně jsem také členem řídících výborů a hodnotících komisí, které posuzují jednotlivé žádosti.

Více informací o komisi na webu kraje.