jan burda - volbaTR

Proč jsem se rozhodl kandidovat v komunálních volbách?

jan burda - volbaTR

Především si myslím, že pokud chce člověk něco změnit musí se zvednout a jít s kůži na trh. Dělám to už poměrně dlouho v nejrůznějších komisích jak na městě, tak na kraji. Nakonec i moje práce v Radě dětí a mládeže kraje Vysočina je taková. Snažím se vylepšovat podmínky pro práci s dětmi a mládeží. Myslím, že měnit věci, nebo je posouvat nějakým směrem, jde jen tehdy, pokud se lidé aktivně zapojí. No a to je moje motivace. Chci pracovat pro naše krásné město.

Do zastupitelstva města Třebíč kandiduji za volební uskupení volbaTR. Je to kandidátka sestavená z lidí, kterým věřím. Jsou to lidé, kteří už v komunální politice i ve svých profesích a osobním životě prokázali své kvality. Jsem přesvědčen, že jsou schopni Třebíči hodně dát. V čele kandidátky stojí starosta Pavel Heřman – člověk kterého si velmi vážím a je mi ctí s ním spolupracovat.

V zastupitelstvu města nebo jeho dalších orgánech bych se rád věnoval oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže. Městu chybí jasná koncepce rozvoje a podpory těchto aktivit a systémová víceletá podpora pravidelné celoroční zájmové činnosti.

Můžeme se setkat na nejrůznějších akcích určených pro děti, mládež a veřejnost. Více než deset let jsem předsedou občanského sdružení Kadet, stál jsem u zrodu Rady dětí a mládeže kraje Vysočina a v současné době jsem jejím předsedou. Znám velmi dobře život neziskových organizací, proto chci své zkušenosti využít v práci pro město.

Zastávám názor, že dlouhodobá a pravidelná zájmová činnost dětí a mládeže ve volném čase je zásadním prvkem výchovy mladé generace a její podpora ze strany obce je důležitým prvkem její stability a rozvoje.

Velmi rád bych se také podílel na posílení komunitního plánování ve městě. Myslím, že poslouchat názory třebíčáků a přizvat je k rozhodování o důležitých věcech může jen pomoci.

Jsem přesvědčen o tom, že já i celá naše kandidátka volbaTR máme Třebíči co nabídnout. Jdu s kůží na trh a těším se na společnou práci…