jan burda - rdmkv

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina

jan burda - logo rdmkv

Rada dětí a mládeže kraje Vysočina vznikla v roce 2001. Jako vedoucí oddělení mládeže a sportu krajského úřadu na Vysočině jsem byl u jejího vzniku a úzce jsem s ní spolupracoval. Později jsem se stal předsedou představenstva této organizace. V roce 2012 se vedení RDMKV stalo mým zaměstnáním.   

RDMKV vznikla nejen za účelem koordinace všech neziskových organizací působících v kraji Vysočina, ale také za účelem zprostředkování komunikace mezi nimi a orgány státní správy a zajištění přísunu informací všem členům i zájemcům z řad veřejnosti.
RDMKV disponuje širokou základnou spolupracovníků s dostatečným vzděláním i zkušenostmi, aby byla schopna plnit úkoly, které si stanovila.
Mezi hlavní úkoly patří:

 1. Propagace pravidelné zájmové činnosti
 2. Komunikace s orgány státní správy a samosprávy a dalšími institucemi a organizacemi
  • zastupování zájmů členských organizací na jednání s představiteli kraje Vysočina
  • zastupování zájmů členských organizací na jednání s představiteli obcí a měst kraje Vysočina
  • zatupování zájmů členských organizací na jednáních s Českou radou dětí a mládeže
 3. Zajištění přístupu k informacím pro členy i ostatní zájemce
  • provoz internetových stránek www.rdmkv.cz
  • provoz internetových stránek www.rvvz-vysocina.cz
  • provoz internetových stránek www.tabory-vysocina.cz
  • právní poradna a zodpovídání odborných dotazů z dalších oblastí
  • pořádání vzdělávacích aktivit, školení a kurzů
  • pořádání setkání členů a ostatních zástupců neziskového sektoru
 4. Zajištění provozu RDMKV
  • běžný provoz RDMKV
  • propagace RDMKV, její činnosti a jejích členů na veřejnosti a mezi neziskovými organizacemi
  • pořádání akcí pro děti a mládež
  • spolupráce s ostatními krajskými radami dětí a mládeže v ČR