Volný čas je důležitou součástí výchovy

Září je obdobím, kde děti a především rodiče vybírají volnočasové aktivity na celý rozbíhající se školní rok. Zeptali jsme se proto Jana Burdy – předsedy Rady dětí a mládeže kraje Vysočina a radního města, jak si s takovým výběrem poradit a proč je správný výběr volnočasové aktivity pro děti tak důležitý.

Proč je důležité, aby děti navštěvovaly nějaký kroužek?

Smysluplné a hlavně pravidelné trávení volného času je neoddělitelnou součástí výchovy dětí. Ta musí stát na třech pilířích – rodina, škola, volný čas. Všem třem těmto oblastem je třeba věnovat pozornost. Pokud jeden z pilířů nestojí na pevných základech, zdravému rozvoji dítěte něco chybí. Trávení času v kolektivu vrstevníků mimo prostředí školy je pro děti hodně důležité. Utvářejí se sociální vazby, dítě se učí fungovat v týmu a tak dále.

Jak takový kroužek vybrat? Na co by se měly rodiče zaměřit?

Pro děti i rodiče je často těžké se rozhodnout mezi sportem, hraním na hudební nástroj, nebo jiným koníčkem. Zvláště u menších dětí jsem proto velkým zastánce všeobecnosti. Celá řada organizací nabízí ve svých oddílech a klubech právě takové všeobecné zaměření – trochu pobytu v přírodě, trochu umění, trochu sportu… Teprve ve starším věku se ukáže, kterým směrem se chce dítě ubírat. Jsem si vědo toho, že hlavně u sportu, je tohle komplikované. Do sportovního oddíly, můžete děti přihlásit třeba už v mateřské škole. Může se tak stát, že rodiče projektují do dítěte a jeho aktivit svoje nenaplněné ambice.

Rozhodně je potřeba výběru volnočasové aktivity věnovat dostatek času.

Jak tedy správný kroužek pro dítě vybrat?

Určitě je dobré naslouchat zájmům dítěte a nebát se toho, že dítě často vyzkouší několik aktivit. To je úplně normální. Pro rodiče zase bude důležitá cena termín schůzek. Každopádně bych doporučoval – pokud budete vybírat poprvé – zjistit si dostatek referenci a předem se seznámit s vedoucími.

Je tedy důležité, aby se na výběru volnočasové aktivity podílelo i

samotní dítě?

Rozhodně ano. To je určitě zásadní. Dítě musí navštěvovat aktivitu, které ho baví a něco mu přináší. Nejhorší by bylo, kdyby mělo pocit, že ho do kroužku rodiče odložili jen proto, že ho zrovna v tu dobu nemá kdo hlídat.

Jak moc dítěti jeho volný čas vyplnit?

Na to není jednoduchá odpověď. Každé dítě je jiné a každé bude zvládat něco jiného. Třeba ve sportovním oddíle je počítat, s tím, že tréninky budou i několikrát týdně a často budou doplněny i víkendovými zápasy. Turistický oddíl se sice bude scházet jednou za týden, ale i to bude doplněno víkendovými výpravami. Časová náročnost by tedy měla být jedním z kritérií, podle kterého budeme kroužek vybírat. Každopádně platí, že by dítě nemělo mít nějakou zájmovou aktivitou zaplně veškerý volný čas. Stejně jako dospělí, i děti potřebují nějaký čas jen sami pro sebe, a potřebují i pár hodin týdně na obyčejné lenošení. Přeci jen chceme mít doma pohodové, ne uštvané dítě.

Jak je to s volným časem v létě?

I na tohle je možné myslet už teď. Celá řada dětských organizací, která nabízí pravidelnou činnost, organizuje jako vyvrcholení celoroční práce s dětmi i letní tábor. Celoroční činnost v oddíle, který dítě i rodiče znají jak tak nejlepší vstupenkou na skvěle prožité letní prázdniny v partě, kterou dítě zná.

Co když se dítě po čase přestane chtít do kroužku chodit?

To může mít různé příčiny. Už jsme se bavili o tom, že je normální, že dítě svoje zájmy teprve hledá. Další možností může být, třeba i tom, že dítě úplně nezapadne do nové party. I to se může stát. Proto myslím, že je důležité, aby rodiče komunikovali s vedoucím kroužku a poskytovali si vzájemnou zpětnou vazbu. Dá se tak předejít řadě komplikací. Pokud se rodiče pravidelně zajímají o činnost kroužku a poznají vedoucí, mohou se z nich stát výborní spojenci při výchově dětí.

Často se vracíme k tomu, že volnočasová aktivita by měla děti nějak vychovat. Jak to rodiče poznají?

To je hodně složité. Mnoha rodičům se může zdát, že výsledky takové pravidelné výchovy jsou pro ně nezajímavé. Zapojení se do nějakého oddílu nebo kroužku je pro dítě zkušenost, která se neprojeví hned druhý den. Trávení volného času s vrstevníky při společném programu se zúročí až časem. V budoucnosti však budou z této zkušenosti děti těžit. Jsou to totiž věci, které nejsou měřitelné. Umíme zjistit jakou se dítě naučí etudu na klavír, umíme spočítat, kolik dá gólů, nebo zjistíme, že umí postavit stan nebo uvařit čaj na ohni. Z mého pohledu jsou tohle všechno ale nejsou cíle – není to to, co jako vedoucí chceme dosáhnout. Jsou to jen prostředky, které směřují k něčemu jinému. A tím je rozvoj samostatnosti, ale i práce v týmu. Tím je výchova k fair play, tím je rozvoj celé řady dalším kompetencí, které v dětech smysluplné trávení volného času rozvíjí.

Existuje nějaký přehled organizací, které nabízejí kvalitní volnočasové aktivit?

Bohužel žádný ucelený přehled, který by byl stoprocentní neexistuje. Rada dětí a mládeže kraje Vysočina provozuje webovou stránku www.volnycas-vysocina.cz, ale tam není přehled kompletní. Nabídka je opravdu hodně široká a je tedy potřeba trochu pátrat. A tady právě mohou pomoci reference a doporučení známých. Rodiče jistě mají kolem sebe řadu známých, kteří mohou osvědčenou organizaci doporučit.

Je ve volnočasových aktivitách Třebíč v něčem specifická?

Na základě vlastních zkušeností mohu říci, že v porovnání s ostatními okresními městy na Vysočině, je v Třebíči nabídka nejširší. A to jak nabídka pravidelné činnosti, tak i jednorázových akcí pro děti a mládež i celé rodiny. Je to do značné míry dáno historicky. Velkou roli ale také hraje podpora města – ať už finanční v podobě grantového systému nebo i materiální. Dá se říct, že v Třebíči si každé dítě může bez větších problémů najít vhodnou zájmovou aktivitu. No a dalším specifikem, a opět to mám podloženo vlastní zkušeností, je to, že v Třebíči spolu organizace mluví a dokáží spolupracovat. To je věc, která se jinde v takové míře nevidí.

Co říct na závěr?

Několikrát jsem říkal, že správné využití volného času je důležité pro rozvoj a výchovu dětí. Na druhou stranu nejsou volnočasové spolky nebo střediska volného času místem, kam je potřeba děti co nejčastěji odkládat. Rodinné zázemí a pěkné chvíle strávené s rodiči, prarodiči nebo sourozenci nemůže nic nahradit. Ani skvělá parta v kroužku ani dospělý vedoucí.

Tak šťastnou ruku při výběru volnočasových aktivit pro vaše děti.

Třebíčské noviny září 2019