Zastupitelstvo mladých má v Třebíči své místo

Studentský parlament má v Třebíči dlouhou a bohatou tradici. Měl sice krátkou pauzu, ale už zase funguje na plné obrátky pod názvem Zastupitelstvo mladých města Třebíče. Do jeho činnosti je zapojeno deset třebíčských škol a za poslední rok zasedalo téměř každých čtrnáct dní.

Je to skvělé, protože zájem mladých lidí o budoucnost našeho města je dobrým znamením. Na svých zasedáních se učí diskutovat, vystupovat před kolegy, hájit vlastní názory, ale i respektovat názory druhých. Rostou nám tak budoucí zastupitelé a radní. Zastupitelstvo mladých je místem, kde mohou vznikat zajímavé nápady. Místem, pro získávání názorů mladých lidí na dění ve městě. Jeho členové jsou voleni přímo žáky a studenty na jednotlivých školách. Zastupitelstvo mladých je aktivní i při komunikaci s městem. Jeho jednání už se účastnil například vedoucí odboru dopravy nebo koordinátorka Zdravého města. A to je dobře, protože názory veřejnosti a zvláště mladých lidí by neměly zůstávat bez odezvy.

Pochopitelně že se nepodaří zrealizovat každý nápad, ale zapojení mladých lidí do života města považuji za jednu z priorit. Řada studentů totiž odejde po maturitě na vysokou školu a do Třebíče se už vrátí jen minimum. Pokud se zapojí do dění ve městě a jejich názory budou slyšet, může to být jeden z motivů, proč se po studiu vrátit.

pro Třebíčský zpravodaj č. 2/2020