OCENĚNÍ

SKUTEK ROKU 2019

Za rok 2019 byla Rada dětí a mládeže kraje Vysočina oceněna SKUTKEM ROKU 2019 za organizování každoročního veletrhu volnočasových aktivit Volný čas není nuda.
Akce se každoročně účastní víe než šedesát organizací, 200 dobrovolníků pomáhají s realizací a přivítá kolem 3000 návštěvníků. Veletrh probíhá vždy na začátku září ve všech pěti okresních městech Vysočiny.
Na video se můžete podívat zde.


BŘEZOVÝ LÍSTEK (2017)

Nositelé Březových lístků jsou dobrovolným, neoficiálním a „volným“ hnutím-společenstvím lidí, kteří vytvářejí dětem a mládeži podmínky, prostředí a programy pro hezké a prospěšné trávení jejich mimoškolního času – schůzkami, hrami, výpravami, tábory, kroužky dovednosti. Pracují pro ně a s nimi v nejrůznějších zájmových organizacích – ve skautských, turistických, pionýrských a mnoha dalších družinách, oddílech a skupinách organizací, sdružených v České radě dětí a mládeže, nebo často působících jinde.
Za svoji práci v dětském hnutí jsem byl v prosinci 2017 oceněn 10. (bronzovým) stupněm Březového lístku.
Více o Březových lístcích na www.brezovylistek.cz

 

 

 


DOSPĚLÝ KAMARÁD (2007)

Anketu dospělý kamarád vyhlašovala Rada dětí a mládeže kraje Vysočina v letech 2007 – 2010.
V provním ročníku jsem byl nominovám mezi dalších čtyřiceti dobrovolníky a v následném hlasování veřejnosti jsem získal nejvíce hlasů.

 


CENA ČRDM PŘÍSTAV (2006)

Ocenění pro zástupce veřejné správy a samosprávy a podnikatele působící na místní a krajské úrovni za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží.
Občanská sdružení dětí a mládeže svojí činností umožňují dětem a mladým lidem kvalitní a účelné využívání volného času a významně se tak podílejí na předcházení negativních jevů, jako je dětská kriminalita, psychické a fyzické závislosti apod. Mají nezastupitelný výchovný účinek, doplňují působení rodiny, školy a dalších výchovných a vzdělávacích činitelů. Také působení kroužků Domů dětí a mládeže (středisek volného času) a školních klubů je v oblasti využití volného času dětí a mládeže nepřehlédnutelné, avšak bez místní pomoci nepředstavitelné.
Cenou přístav jsem byl oceněn v roce 2006.
Více informací o ceně na webu https://pristav.crdm.cz/