Rubrika: POLITIKA

V současné době působím v těchto volených funkcích:
– zastupitel a neuvolněný radní města Třebíč (gesce Zdravé město a grantový systém města)
– předseda Komise pro zájmévé aktivity Rady města Třebíče
– předseda Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina