Rubrika: POLITIKA

V současné době působím v těchto volených funkcích:
– zastupitel Kraje Vysočina
– předseda Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
– člen komise pro sport a volný čas Rady města Třebíče

DĚTI A MLÁDEŽ, NOVINKY, POLITIKA

Zapojení studentů do rozhodování je investice do budoucnosti

V průběhu března proběhnou na pěti středních školách na Vysočině „školní fóra“. Jedná se o diskusní setkání studentů, která mají za cíl povzbudit mladou generaci k aktivnímu zapojení do otázek rozvoje školy a města, kde žijí. Zapojení do veřejného života Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, NárodníČÍST DÁLE