Kraj pomůže klubovnám a tábořištím

Jsem velmi rád, že Kraj Vysočina letos podpoří obnovu a rekonstrukci táborových základen a kluboven pro pravidelné volnočasové aktivity. Podpora tábořišť se vrací po letech, klubovny mají letos premiéru. Částka jeden milion korun, vyčleněná ve Fondu Vysočiny, sice není velká, ale považuji to za první krok. Krok správným směrem. Podané projekty se v těchto dnech vyhodnocují. Věřím, že účel grantového programu – tedy především údržba a opravy kluboven a táborového vybavení se zaměřením na ubytovací a hygienické zázemí – bude bezezbytku naplněn. Podporu Kraje Vysočina vnímám jako velmi důležitou. Vždyť naprostá většina zázemí pro volnočasovou činnost je v rukách čistě dobrovolnických organizací, které pořádají svoje aktivity bez vidiny jakéhokoli zisku. Tím se stávají velmi dostupnými pro rodiče. A právě proto je finanční podpora zásadní. V dnešní době není problém uspořádat skvělý tábor, který rodiče zaplatí. Problém už ale je zajistit dostatek finančních prostředků na nákup nových stanů, obnovu vybavení táborové kuchyně nebo nábytku v klubovně, kde se děti pravidelně scházejí. Zároveň to vnímám jako důležité vyjádření podpory zmíněné dobrovolnické činnosti. Bez té by totiž volnočasové aktivity nemohli vůbec existovat. Jsem rád, že můžeme tímto směrem pomoci a je mi ctí být u toho.

Noviny Kraje Vysočina – leden 2022