Věřím v občanskou společnost a důležitost práce spolků

Prázdniny jsou za námi a děti se – některé po hodně dlouhé době – chystají zasednout do školních lavic. Zároveň se také naplno rozběhnou zájmové kroužky a další volnočasové aktivity. Zeptali jsme se proto Jana Burdy – předsedy Rady dětí a mládeže kraje Vysočina, jak na Vysočině fungují zájmové aktivity.

Proč je důležité, aby rodiče vybrali dětem nějaký kroužek?

Důležité je naslouchat zájmům dítěte a nebát se toho, že děti – zvláště ty mladší – vyzkoušejí celou řadu různých aktivit, než se pro něco nadchnou. Dítě by se na takovém výběru mělo podílet. Určitě by nemělo mít pocit, že ho rodiče do kroužku odložili protože ho nemá kdo hlídat. A důležité je to proto, že v zájmovém kroužku nebo oddíle je možné se toho hodně naučit, získat nové dovednosti a zkušenosti… Zájmová činnost je důležitou součástí výchovy.

A nefungují zájmové kroužky právě proto, aby se děti nemuseli nic užit, a právě od učení si odpočly?

Úplně správný pojem, který se používá je „neformální vzdělávání“ nebo také „zájmové vzdělávání“. Tam je myslím řečeno vše. Činnost v kroužku nebo oddíle učí děti nejrůznějším znalostem a dovednostem neformálními metodami. Děti si hrají a tím se učí, děti si spolu povídají, nebo tvoří a tím se učí… Je to nekončící proces, ve kterém se nenápadně vzdělávají děti i vedoucí. I proto je důležité, aby děti chodily do nějakého kroužku pravidelně a dlouhodobě.

Kdo je na Vysočině největším organizátorem takových aktivit?

Rád bych zmínil dva druhy organizací. Střediska volného času a spolky. Středisek volného času, což jsou školská zařízení – funguje na vysočině 16. Z toho jich čtrnáct zřizují obce, jedno je církevní a jedno soukromé. Spolků na Vysočině jsou desítky a jejich role je nepostradatelná.

Bez středisek volného času a spolků by nebyly zájmové aktivity?

Jistě ne v takovém množství a takové kvalitě. Vždyť nějaký spolek funguje vlastně v každé obci na Vysočině. I ta nejmenší obec má svoje skauty, hasiče, včelaře nebo fotbalisty. To všechny jsou spolky a ti všichni se starají o mládež.

Je však fér říct, že spolková činnost se zásadně dotýká všech oblastí našeho života. Ať už se podíváme třeba do kultury, ochrany životního prostředí nebo sociálních služeb, všude hrají spolky zásadní roli.

Jak jste řekl, spolků je na Vysočině obrovské množství, a to ve všech oblastech. Kdo to ale všechno platí?

Z velké části určitě rodiče dětí nebo dalších klientů. Nicméně bez podpory nejrůznějších dotací a grantů by tato činnost fungovat nemohla. Finanční podporu lze získat od soukromých nadací, ale i ministerstev, kraje a obcí. Troufám si tvrdit, že podpora ze strany obcí a starostů je zásadní. Spolupráce v místě, je nejdůležitější. Když budete dělat sebelepší aktivity, ale nebudete mít podporu přímo v místě, moc daleko se nedostanete.

Jak je tedy na tom podpora ze strany kraje a obcí na Vysočině?

Myslím že velmi dobře. Kraj má celou řadu dotačních titulů v rámci Fondu Vysočina a celá řada obcí má vlastní má mechanismy podpory. Ty jsou dány především finančními možnostmi každé obce.

Zanedlouho jsou krajské volby a vás je možné najít na sedmém místě kandidátky Starostové pro Vysočinu. Co jsou vaše cíle z případné pozice krajského zastupitele.

Chtěl bych dále podporovat systémové financování neziskového sektoru v kraji. V čem vidím rezervy? Jednoznačně ve větší koordinaci a spolupráci jednotlivých spolků napříč krajem. Nakonec zrovna o tohle dlouhodobě usilujeme v oblasti práce s mládeží v Radě dětí a mládeže. A musím říct, že se nám to daří.

No a pokud bych měl zmínit další oblasti, tak určitě podpora dopravní dostupnosti, technického vzdělávání a kvalitních služeb v malých obcích.

Zmínil jste, že pro spolky je důležitá podpora starostů. Je to důvod, proč jdete do krajských voleb v dresu kandidátky Starostové pro Vysočinu? Určitě. Práce starostů – zvláště těch na malých obcích si velmi vážím. Mají obrovskou odpovědnost a stát na ně nakládá stále více povinností. Jsou to velcí patrioti, kteří chtějí pro svoji obec skutečně pracovat a mají i kus odvahy jít s vlastní kůží na trh. No a právě starostové pro Vysočinu mají kandidátku plnou takto pracovitých a statečných lidí. Je mi ctí být toho součástí.

Třebíčské noviny – září 2020