Tábory jedou – díky dobrovolníkům

Je jasné, že doba coronavirová zasáhla do našich životů a většině z nás změnila plány. Proto jsem rád, že se s ministerstvem zdravotnictví a hlavní hygieničkou podařilo vyjednat podmínky, za kterých je možné pořádat letní tábory. Správný letní tábor má totiž důležitou roli v životě dětí a mládeže. Kromě celé řady zážitků a zkušeností rozvíjí pobyt na táboře u dětí samostatnost a zároveň posiluje schopnost pracovat ve skupině, posiluje sounáležitost s přírodou, rozvíjí manuální zručnost… Takový výčet by mohl pokračovat ještě dlouho. Na Vysočině se během léta vystřídá na různých táborech více než deset tisíc dětí, o které se starají stovky vedoucích. Také v Třebíči má táboření dlouholetou tradici. Pracuje zde řada spolků, které táboří desítky let, ale přidávají se i nové. Některé tábory už proběhly, jiné jsou teď v plném proudu a ty další se teprve chystají. Drtivá většina vedoucích jsou dobrovolníci, kteří na tábor čerpají dovolenou nebo oželí čtrnáct dní dobře placené brigády. Z dálky tábor možná vypadá jako zábava a hraní si s dětmi. Zároveň je to ale těžká práce a obrovská zodpovědnost za bezpečí dětí i jejich rozvoj. Rád bych proto na tomto místě všem táborovým dobrovolníkům poděkoval. Jsem rád, že se věnujete důležité práci s dětmi i v této době. Díky.

Třebíčský zpravodaj – červenec 2020