Pravidelná zájmová činnost je pro děti zásadní

rázdniny jsou dávno za námi a děti opět zasedly do školních lavic. Zároveň se také rozběhly zájmové kroužky a další volnočasové aktivity. Někteří rodiče mohou mít stále určité obavy poslat děti do kolektivu mimo školu. Chápu to. Nicméně právě v této době považuji pravidelnou zájmovou činnost dětí za možná ještě zásadnější. Děti velmi dlouho nebyly v žádném kolektivu a většina z nich se pohybovala jen v on-line prostředí. Byl jsem v létě jako vedoucí na letním táboře a chybějící sociální kontakty byly na dětech vidět. Projevovaly se především na snížené schopnosti komunikovat a spolupracovat s ostatními. Bylo také patrné, že dětem chybí nějaký pevný řád a rytmus. S tím vším může výrazně pomoci právě pravidelná zájmová činnost. Činnost v kroužku nebo oddíle učí děti nejrůznějším znalostem a dovednostem neformálními metodami. Děti si hrají, povídají si, nebo tvoří a tím se učí… Je to nekončící proces, ve kterém se nenápadně vzdělávají děti i vedoucí. I proto je důležité, aby děti chodily do nějakého kroužku pravidelně a dlouhodobě. Jsem moc rád, že Kraj Vysočina má nastaveny systémové nástroje na finanční podporu pravidelných a celoročních volnočasových a sportovních aktivit. Věřím, že se podaří udržet financování těchto důležitých aktivit i v nelehké době plné nutných úspor. Rozvoj dětí a mládeže si podporu zaslouží.

Noviny Kraje Vysočina – září 2022