Dnešní studenti jsou budoucí zastupitelé

Koncem minulého roku se v sídle kraje sešla necelá padesátka studentů středních škol – představitelů studentských samospráv – nebo, chcete-li školních parlamentů. Na pracovním setkání měli možnost se seznámit s příklady dobré praxe jednotlivých škol. Vyzkoušeli si také simulované fungování krajského zastupitelstva – konkrétně povolební vyjednávání. Vždy jsem rád, když se sejdou aktivní lidé. Je skvělé vědět, že i dnes se najde dost mladých lidí, kterým není lhostejné prostředí jejich školy, města nebo kraje. Takových, kteří se prostě zajímají o dění kolem sebe. Práce s takto zapálenými lidmi, je radost. Zároveň je to ale velký závazek. Dobře si uvědomuji, že tito studenti jsou budoucí zastupitelé svých obcí, nebo kraje, radní, starostové, poslanci… Jsem proto přesvědčen, že investice do jejich rozvoje se opravdu vyplatí. V rámci vznikajícího „Krajského zastupitelstva mládeže“ – přesný název si studenti sami vyberou na další zasedání – poznají podrobně fungování kraje jeho rozhodovací procesy, principy demokratického fungování společnosti a hlavně načerpají spoustu inspirace pro práci na své škole. Podporu aktivních mladých lidí vidím jako nezbytnou pro zdravý rozvoj naší společnosti. Věřím, že krajské zastupitelstvo mládeže tohle očekávání bezezbytku naplní. Tahle investice se totiž opravdu vyplatí. Je mi ctí být u toho.

Noviny Kraje Vysočina – leden 2023