Participace mládeže funguje

Kraj Vysočina je Zdravým krajem. Je totiž, jako jeden z šesti krajů, členem Národní sítě zdravých měst. Spolupráce na této úrovni je užitečná v mnoha oblastech. Jedna z konkrétních aktivit byla vidět v průběhu března. Ve spolupráci Kraje Vysočina, Národní sítě zdravých měst a Rady dětí a mládeže kraje Vysočina proběhlo pilotně na pěti středních školách takzvané školní fórum. Studenti vždy, během tříhodinového setkání, diskutovali nad prioritami své školy a svého města z pohledu mladých lidí. Chválili, ale také hledali náměty na zlepšení. Diskuse se točily kolem obchvatů nebo řešení parkování. Především ale zaznívaly mnohem reálnější náměty – osvětlení a kamerový systém v podchodech, chybějící lavičky v parku, zřízení studovny ve škole, řešení suplování… Na každém fóru dostali studenti přímou zpětnou vazbu od zástupců města a školy a některé nápady budou realizovány. To samo o sobě ale nebylo cílem. Z mého pohledu byl smysl fór jinde. Byl v zapojení mladých lidí do života školy a města. Byl v ukázce toho, že kultivovaná diskuse funguje – i když názory mohou být odlišné, Byl v ochotě naslouchat a respektovat názory druhých… Všech pět školních fór jsem moderoval a musím říct, že participace mládeže funguje. A ještě jedna věc: diskuse s mladými lidmi mě naplňují optimismem a nadějí do budoucna. Jen jim naslouchejme.

Noviny Kraje Vysočina – duben 2023