Podpora neformálního vzdělávání je důležitá

Září je tradičně měsícem, ve kterém rodiče společně s dětmi vybírají zájmové kroužky, které se po letní pauze zase rozjíždějí.

Výchova dětí stojí na třech pilířích. Těmi jsou rodina, škola a volný čas. Všechny tři jsou důležité a všechny tři dětem něco přinášejí. Rozvíjejí jejich schopnosti a připravují je na život. A právě pravidelná zájmová činnost (nebo, chcete-li, neformální vzdělávání) v kroužcích nebo dětských oddílech má na výchovu dětí velký vliv. Na poli neformálního vzdělávání působí celá řada organizací. Středisky volného času počínaje a volnočasovými a sportovními spolky konče. Naprostou většinu z nich zajišťují dobrovolníci, kteří práci s dětmi věnují téměř veškerý svůj volný čas.

Je nezbytné, aby tyto aktivity byly pro děti dostupné. Pokud by rodiče měli platit veškeré náklady, stala by se řada z nich nedostupná. Jsem proto moc rád, že Kraj Vysočina má nastaveny systémové nástroje na finanční podporu pravidelných a celoročních volnočasových a sportovních aktivit. Právě tato podpora umožňuje snížení finanční náročnosti pro rodiče. Věřím, že se podaří udržet financování těchto důležitých aktivit i v době plné nutných úspor. Rozvoj dětí a mládeže si podporu zaslouží.

Noviny Kraje Vysočina – září 2023