Rubrika: POLITIKA

V současné době působím v těchto volených funkcích:
– zastupitel Kraje Vysočina
– předseda Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
– člen komise pro sport a volný čas Rady města Třebíče